Svetlana Vasilenko

Personuppgifter

Svetlana Vasilenko är en prisbelönt och uppskattad prosaförfattare, poet och manusförfattare som varit aktiv sedan 1980-talet. Hon föddes 1956 i den stängda sydryska staden Kapustin Jar som är belägen invid en robotbas.


Författarskap

Vasilenko började skriva dikter då hon var 10 år gammal, och vid 17 års ålder blev hon publicerad i tidningen Komsomolskaja pravdaHon blev antagen till Maksim Gorkijs litteraturinstitut år 1978, och år 1982 publicerades hennes berättelse Za sajgakami (På jakt efter saigaantiloperna), som kritikerna snart utsåg till årets bästa prosaberättelse. Sex år senare kom följande verk Zvonkoje imja (Ett klingande namn). Vasilenko publicerar sig numera sällan, senast hon gjorde det var år 2018. Sedan år 1996 är hon verksam som generalsekreterare för Rysslands författarunion.


Verk

Vasilenko och den ryska “kvinnoprosan” 

I början av sin karriär, på perestrojkans tid, råkade Vasilenko ut för de fördomar och den diskriminering, som riktades mot kvinnor i Moskvas mansdominerade litteratur- och förlagskretsar. Vasilenko och några av hennes kollegor beslutade att grunda ett författarkollektiv som fick namnet Novyje amazonki, “De nya amasonerna”. Under åren 1990 och 1991 publicerade de antologier bestående av verk skrivna av kvinnor. Dessa antologier gav upphov till diskussion såväl i hemlandet som internationellt. De författare som grundat Novyje amazonki började medvetet benämna sina utgivna verk kvinnoprosa.

Teman i Vasilenkos produktion 

Vasilenko har själv i en intervju sagt att hennes författarskaps viktigaste princip är att skriva om livet: både om det egna livet och om det som omger henne. Hennes karaktärer är kvinnor, människor med funktionsvariationer, barn, fattiga och djur. Hon skriver fram det liv som upplevts och förnummits i det ryska och patriarkaliska sovjetsamhällets utkanter. Vasilenkos realism är delvis dyster men med ett stänk av optimism.  

Intressant djurtematik finner man i Vasilenkos berättelse ”Nassu”, som hittills är det enda av hennes verk som översatts till finska. Se utställningens finska version. 

Svetlana Vasilenko är inte översatt till svenska.  Text:

Suvi Tabell

Svensk översättning 
och bearbetning:

Jonas Selenius och Martina Björklund