Roman Sentjin

Författare, litteraturkritiker, musiker

Personuppgifter

Roman Sentjin föddes år 1971 i staden Kyzyl i södra Sibirien. I början av 1990-talet flyttade han flera gånger och jobbade inom många olika yrken, bl.a. som vaktmästare och väktare. Han bor numera med sin fru i Jekaterinburg.

Utbildning 

Roman Sentjin studerade på Maksim Gorkijs litteraturinstitut i Moskva under åren 1996–2001, och efter sin examen undervisade han där i två år.  


Författarskap

Sentjin skriver noveller, romaner, essäer och översikter. Han publicerade sina första noveller under åren 1995–1996 och sedan dess har han publicerat noveller och berättelser i olika tidskrifter. Den första novellsamlingen kom ut år 2001 och den första romanen Nubuk år 2003. Sentjins verk har översatts till flera språk, bland andra  

svenska, finska och tyska.


Priser

Sentjin har tagit emot flera litteraturpris, till exempel Bolsjaja kniga (2015) och Århundradets författare (2017) och har även blivit nominerad till flera andra betydande litteraturpriser. 


Verk

Stilriktning 

Sentjin, som ofta har jämförts med Anton Tjechov, skriver modern rysk prosa och representerar den så kallade nya realismen. Karaktäristiskt för hans verk är kärnfullhet, tragikomik, svart humor och detaljerad skildring av det ryska livet. Många av Sentjins verk innehåller självbiografiska element och huvudpersonerna har ofta samma namn som han själv.

Sentjin upplever det som viktigt att berätta om det nutida ryska livet som det är. Han vill också lyfta fram det ryska livet på landsbygden, som enligt honom har marginaliserats i den samtida ryska litteraturen. 

Svenska översättningar 

Familjen Joltysjev (Joltysjevy, 2009), Wahlström & Widstrand, 2015, övers.: Nils Håkansson 

Det här är en av författarens mest betydande romaner och handlar om familjen Joltysjev, som är tvungen att flytta tillbaka till sin gamla hemby, och i och med flytten börjar det gå utför på allvar för familjen.  

I antologin Att begrava en ängel (red. Kristina Rotkirch, Söderströms/Ersatz, 2008), ”Mötet” och ”Ännu en dag” (övers.: Kristina Rotkirch) 

”Främlingen”, Ord och bild, nr 5, 2007 övers.: Kajsa Öberg Lindsten 

Valeria Kleimalas tankar kring författaren 

Roman Sentjin är en väldigt intressant författare tack vare det lakoniska men kärnfulla sättet att skriva. Han kan skriva om stora saker med små gester, men läsaren påverkas ändå av budskapet. Även om hans texter vanligtvis är dystra till sin karaktär, så kan man i dem även finna humor och ironiska observationer beträffande människonaturen.  

Sentjins karaktärer är vanliga ryssar som försöker klara av de utmaningar vardagslivet och samhället ställer dem inför, utan att alltid lyckas. Författaren skildrar sådana människor och platser som sällan förekommer i den samtida ryska litteraturen, och han gör det ärligt och realistiskt.Text:

Valeria Kleimala

Svensk översättning 
och bearbetning:

Jonas Selenius och Martina Björklund