Vladimir Sorokin

En stilarnas mästare och spåman

Personuppgifter

Vladimir Sorokin föddes i närheten av Moskva år 1955.


Författarskap

Till en början skrev han dikter, men redan mot slutet av 1970-talet övergick han allt mera till prosa. I början gavs Sorokins verk ut via underjordiska förlag och utomlands. Många av hans senare verk har gett upphov till hetsiga dispyter i offentligheten.


Priser

Sorokin har mottagit flera ryska och utländska litteraturpriser, bland andra tre NOS-priser, två Bolsjaja Knigapriser och ett Liberty-pris.  


Verk

Teman, genre och betydelse 

I Sorokins verk är politiska och experimentella drag framträdande. I böckerna finns också alltid en allmänmänsklig och existentiell nivå.  

I sina böcker imiterar Sorokin den klassiska litteraturens kanon, han manipulerar den eller tar fullständigt avstånd.  

Enligt Sorokin är det lättare och mera givande att behandla nutid, historia och händelser då de speglas i det förflutna eller i framtiden. Även om Sorokin har skrivit många romaner, så är novellen hans huvudsakliga genre eftersom hans romaner ofta är fragmentariska.  

Verk

13 romaner, 19 noveller, pjäser, filmmanus, essäer och artiklar. Sex romaner och en novell har översatts till svenska.  

I det heliga Rysslands tjänst (Den opritjnika, 2006) Norstedts, 2008, övers.: Ben Hellman 

Ryssland år 2028. Andrej Komjaga, medlem i den hemliga polisen, inleder sin vardag i ett  Ryssland som med en mur är isolerat från den övriga världen och där det råder en kombination av praxis från Ivan den förskräckliges tid och det nutida Rysslands utvecklingstendenser.  

I boken blandas ryskt folkdiktningsspråk med 1990- och 2000-talsbanditernas språkbruk. I det här groteskt dystopiska verket skildrar Sorokin ett framtida Ryssland som efter att ha fortsatt följa sin nuvarande politiska linje återgår till samhällspraxis ur sitt eget förflutna.  

Tellurien (Tellurija, 2013), Norstedts, 2015, övers.: Ben Hellman.  

Händelserna i denna roman, eller snarare novellsamling som representerar femtio olika genrer, utspelar sig i en nära framtid – i Eurasien mot slutet av 2000-talet. Inom loppet av ett halvt sekel har allting i världen förändrats: statsgränserna, folken, språken, resurserna och kulturerna. Den telluriska staten befinner sig i en period av ekonomisk uppgång och utvinner den mest eftertraktade drogmetallen – tellur. Varje novell kretsar kring användningen av och viljan att få tag på den här metallen. 

Blått fett (Goluboje salo, 1999) Norstedts, 2001, övers.: Ben Hellman 

Is (Ljod, 2002), Norstedts, 2006. Ny utg. 2015, övers.: Ben Hellman 

Snöstormen (Metel, 2010), Norstedts 2013, övers.: Ben Hellman 

Manaraga. Mästerkockens dagbok (Manaraga, 2017), Norstedts, 2019, övers.: Ben Hellman 

I antologin Att begrava en ängel (red. Kristina Rotkirch, Söderströms/Ersatz, 2008) ”Kärlek”, övers.: Ben Hellman 


Suomennetut teokset

Verk i svensk översättning

I det heliga Rysslands tjänst

Tellurien

Blått fett

Is

Snöstormen

Manaraga. Mästerkockens dagbok


Annat intressant


Text:

Aleksandra Pastukhova

Svensk översättning 
och bearbetning:

Jonas Selenius och Martina Björklund