Barnlitteratur

Barnlitteratur

Under senare år har rysk barnlitteratur översatts till svenska och finska endast i ringa utsträckning. Men det finns många intressanta barnboksförfattare i Ryssland. 

Ryska barnboksförfattare