Jevgenij Vodolazkin

En fornrysk samtida författare

Personuppgifter

Jevgenij Vodolazkin föddes år 1964 i Kiev och har gått i ukrainskspråkig grundskola, men skriver på ryska. Han Bor i Sankt Petersburg. Är gift med sin samarbetspartner, litteraturvetaren Tatjana Rudi; de har en vuxen dotter. 


Författarskap

Utbildning 

Studerade fornrysk litteratur på Kievs universitet, varifrån han flyttade över till Leningrad som forskarstuderande. Disputerade på en avhandling om översättning av en bysantinsk krönika, först för kandidatgraden och sedan för doktorsgraden. Bodde på 1990-talet fem år i Tyskland och föreläste på Münchens universitet. Arbetade länge vid det så kallade Pusjkinhuset som forskare i fornrysk litteratur under den berömde oliktänkaren, medborgaraktivisten och akademikern Dmitrij Lichatjovs ledning. Inledde sin skönlitterära karriär parallellt med forskarkarriären efter att ha märkt att han också själv kunde skriva.  


Priser

Vodolazkin har mottagit prestigefyllda ryska litteraturpriser, av vilka det senaste var Solzjenitsynpriset (2019). Han sitter själv med i flera prisnämnder.  


Verk

Budskap och genre

Vodolazkin beskriver i sina verk en sinneserfarenheternas historia – om dofter, smaker, föremål och om de mänskliga relationernas betydelse inom familjen. Deras budskap är enligt honom själv mera mindre korrupt än historieböckernas. Han ifrågasätter den kronologiska historien och framhäver att människan beter sig enligt samma lagbundenheter, vare sig det är frågan om medeltid eller nutid. 

Verk

12 romaner, därtill pjäser, essäer, kolumner. Vetenskapliga artiklar och redigerade verk. Vodolazkin är översatt till mer än 20 språk. En roman är översatt till svenska. 

 Laurus (Lavr, 2012) Ersatz 2015, övers.: Karin Lidén 

Under 1400-talet plågar pesten norra Ryssland. Den unge helbrägdagöraren Arsenij grips av sorg och skuld då han inte förmår rädda sin älskades liv. Han lämnar sin by och sitt namn bakom sig och beger sig iväg för att söka efter försoning. Arsenij går igenom personliga omvälvningar och smärtsamma metamorfoser. Först som en gammal eremit återvänder han till sin hemby och inte heller då går saker och ting idylliskt till.  

Oberoende av tidsperiod kvarstår människans lott. Den definieras av kärlek starkare än döden, krig och fiendskap, försoning.

Genomgående teman   

  • Guds sanning och väsen är oföränderliga och oberoende av tiden men det har blivit svårare för människan att tala till Gud 
  • Kontrasterna mellan det ryska och det tyska (i bredare bemärkelse västerländska) sinnelaget 
  • Familjens och de närståendes betydelse, känslornas och sinnenas verkliga historia som ett motgift mot den hatfulla propagandan och lögnerna.Annat intressant

Betydelse 

  • En av dagens Rysslands internationellt mest erkända författare, uppträder flitigt i offentligheten, en ivrig medborgaraktivist  
  • Tillvaratar den fornryska skrivtraditionen 
  • En författare som går sin egen väg och vars röst det lönar sig att lyssna till. 


Text:

Elina Kahla

Svensk översättning 
och bearbetning:

Jonas Selenius och Martina Björklund